Popularne biblijne imiona dla chłopców

Popularne biblijne imiona dla chłopców

Oto niektóre z najbardziej popularnych i unikalnych biblijnych imion dla chłopców, wraz z ich znaczeniem, pochodzeniem i innymi ciekawymi informacjami.

Aaron

Pochodzenie: hebrajskie

Znaczenie: Wysoka góra lub wydech

Ciekawostka: W Exodusie, Aaron był bratem Mojżesza i działał jako jego rzecznik. Był pierwszym arcykapłanem Izraelitów.

Adam

Pochodzenie: hebrajskie

Znaczenie: Człowiek, czerwony człowiek, człowiek z czerwonej ziemi

Ciekawostka: Adam jest pierwszym człowiekiem stworzonym w Księdze Rodzaju.

Aleksander

Pochodzenie: Grecki

Znaczenie: Obrońca ludzi

Ciekawostka: Chociaż Aleksander jest imieniem greckim, w Nowym Testamencie jest kilku mężczyzn o tym imieniu.

Andrzej

Pochodzenie: Greckie

Znaczenie: Męski

Ciekawostka: Apostoł Andrzej był bratem Szymona Piotra. Ewangelizował w regionie Morza Czarnego. Został ukrzyżowany na krzyżu w kształcie litery X, który dziś nazywany jest Krzyżem Świętego Andrzeja i jest używany na fladze Szkocji i fladze Wielkiej Brytanii.

Benjamin

Pochodzenie: hebrajskie

Znaczenie: Syn prawej ręki lub syn południa

Ciekawostka: Benjamin był najmłodszym z 12 synów Jakuba

Daniel

Pochodzenie: hebrajskie

Znaczenie: Bóg jest moim sędzią

Ciekawostka: Akcja Księgi Daniela rozgrywa się podczas niewoli babilońskiej Żydów. Daniel służy na dworze króla Nabuchodonozora i interpretuje jego sny. Anioł pomógł mu przetrwać wrzucenie do jaskini lwów.

Dawid

Pochodzenie: Hebrajskie

Znaczenie: Ukochany

Ciekawostka: Dawid był drugim królem Izraela i ustanowił Jerozolimę stolicą Zjednoczonego Królestwa Izraela, po czym zostało nazwane Miastem Dawida.

Filip

Pochodzenie: Greckie

Znaczenie: Miłośnik koni

Ciekawostka: Filip był jednym z 12 apostołów w Nowym Testamencie.

Gabriel

Pochodzenie: Hebrajskie

Znaczenie: Bóg jest moim silnym człowiekiem

Ciekawostka: Gabriel pojawia się zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie jako archanioł, który został wysłany z wiadomościami od Boga do Daniela, Zachariasza i Maryi.

Jakub

Pochodzenie: hebrajskie

Znaczenie: Supplanter, ten, który przychodzi po

Ciekawostka: Jacob został nazwany Izraelem, a jego 12 synów utworzyło 12 plemion Izraela.

Jan

Pochodzenie: hebrajskie

Znaczenie: Łaska Boża

Ciekawostka: Jan może pochodzić od Jonatana w Starym Testamencie, ale także od Jana Chrzciciela i Jana Apostoła w Nowym Testamencie.

Józef

Pochodzenie: hebrajskie

Znaczenie: On doda

Ciekawostka: W Starym Testamencie Józef był 11. synem Jakuba. W Nowym Testamencie Józef był mężem Marii, matki Jezusa.

Marek

Pochodzenie: Łacińskie

Znaczenie: Poświęcony Marsowi, wojowniczy

Ciekawostka: Mark jest przypisywany jako autor drugiej ewangelii i jest patronem Wenecji.

Mateusz

Pochodzenie: Hebrajskie

Znaczenie: Dar Boży

Ciekawostka: Mateusz był celnikiem powołanym do bycia jednym z apostołów i przypisuje mu się autorstwo pierwszej ewangelii.

Michał

Pochodzenie: hebrajskie

Znaczenie: Kto jest jak Bóg?

Ciekawostka: Archanioł Michał pojawia się w Księdze Daniela w Starym Testamencie i jako przywódca niebiańskiej armii w Księdze Objawienia w Nowym Testamencie.

Natan

Pochodzenie: hebrajski

Znaczenie: On dał

Ciekawostka: W Starym Testamencie Natan był prorokiem na dworze króla Dawida. Upomniał Dawida za popełnienie cudzołóstwa z Batszebą.

Paweł

Pochodzenie: Łacińskie

Znaczenie: Mały lub pokorny

Ciekawostka: Paweł to imię nadane Saulowi z Tarsu, gdy ten nawrócił się na chrześcijaństwo. Napisał on wiele listów, które składają się na księgi Nowego Testamentu.

Piotr

Pochodzenie: Greckie

Znaczenie: Skała

Ciekawostka: Jezus nadał swojemu apostołowi Szymonowi imię Piotr, co oznacza skałę, i powiedział, że na tej skale zbuduje swój kościół. Z tego powodu Piotr został uznany za pierwszego przywódcę (lub papieża) kościoła chrześcijańskiego.

Samuel

Pochodzenie: Hebrajskie

Znaczenie: Bóg usłyszał

Ciekawostka: Samuel był ostatnim z sędziów, którzy rządzili Izraelem, namaszczając Saula jako pierwszego króla i Dawida jako drugiego króla.

Szymon

Pochodzenie: Greckie

Znaczenie: On słyszał

Ciekawostka: W Starym Testamencie, Szymon był drugim synem Jakuba. W Nowym Testamencie było to imię czołowego apostoła Jezusa, któremu Jezus nadał imię Piotr.

Podobało się? Pokaż znajomym
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments